Mažosios bendrijos steigimas

parašė , 2013-04-03 16:56

MB steigimas arba įregistravimas vykdomas dviem būdais. Tai mažosios bendrijos steigimas neelektroniniu būdu ir mažosios bendrijos steigimas internetu. Kuo gi skiriasi ir kuo panašūs šie steigimo būdai. Mažosios bendrijos steigimas, kai steigiama neelektroniniu būdu, vyksta VĮ Juridinių asmenų registro centrui pateikiant šiuos dokumentus: prašymą įregistruoti mažąją bendriją, mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas, mažosios bendrijos nuostatai 2 egzemplioriais, licencija, jeigu pagal įstatymus licencija privaloma ir turi būti išduota iki įregistravimo. Prieš teikiant šiuos dokumentus Juridinių asmenų registro centrui, anksčiau išvardyti dokumentai turi būti pareikti notarui. Notaras patvirtina prašyme surašytų duomenų tikrumą, atitikimą įstatymų reikalavimams. Notarui patvirtinus faktą, kad mažosios bendrijos steigimas galimas, naują įmonę įregistruoja Juridinių asmenų registrų centas.

 

mb steigimas

mažosios bendrijos steigimas

Mažosios bendrijos steigimas internetu galimas Juridinių asmenų registro tvarkytojo Registrų centro informacinėje sistemoje. MB steigimas elektroninių būdu įmanomas, kai steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Kvalifikuotą elektroninį sertifikatą išduoda Registrų centro sertifikavimo biuras. Mažosios bendrijos steigimas gali būti pasirašomas ir mobiliojo ryšio operatorių išduotais kvalifikuotais sertifikatais – „Bitės“, „Omnitel“, ir kitų. Pateikiami MB nuostatai, steigimo sutartis arba steigimo aktas, nurodomos patalpos, kurių adresu mažoji bendrija bus įregistruota. Steigiamos MB pavadinimas privalo būti laikinai įtrauktas į Registro centro duomenų bazę, pavadinime negali būti vartojamas pavadinimas „Lietuva“, patalpos, kuriose bus registruojama mažoji bendrija negali būti areštuotos. Pateikus visus reikiamus dokumentus informacinėje Registro centro sistemoje, patvirtinama elektroniniu parašu. Mažosios bendrijos steigimas, kai šis steigimas vyksta elektroniniu būdu, pas notarą tvirtinti dokumentų nereikia. Steigiant MB neelektroniniu būdu, notaro paslaugos yra reikalingos. Tai ir yra esminis mažųjų bendrijų skirtumas, steigiant įmones elektroniniu ar neelektroniniu būdu.

Mažoji bendrija, kaip teisinė veiklos forma, skirta siekiantiems kurti nedidelės apyvartos smulkųjį verslą, nereikalaujantį milžiniškų investicijų. Mažosios bendrijos steigimas puikus būdas pradėti šeimos verslą. Mažąją bendriją Lietuvoje gali įsteigti bet kuris šalies gyventojas – fizinis asmuo ar asmenų grupė iki 10 žmonių. Nedraudžiama MB steigti ir nenuolatiniams šalies gyventojams bei užsieniečiams. Tačiau bet kokiu atveju mažosios bendrijos steigimas leidžiamas tik fiziniams asmenims.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *